Murbiten Bolagen |

Flexslider

Odinsplatsen

I Lazars dansskolas lokaler har många lätta fötter dansat fram genom åren. 2014 påbörjades renoveringen av detta kända hus och med Murbitens putskillars flinka armar skapades dessa vackra fasader. Putsen utfördes med ett traditionellt tjockputssystem på mineralull.

Photoswipe

Vi ringer upp dig!

×