Murbiten Bolagen |

Marconi Park

Frölunda växer så det knakar och Marconipark är en ny lite stadsdel som växt fram nära Frölunda torg.
Här murade vi alla fasader i en urban stadsmiljö.

Photoswipe