Maskiner

Flexibla tjänter med våra maskiner

Med våra välvalda modeller inom teleskoptrucks branschen kan vi ta oss an alla jobb. Teleskoptruckar är ett perfekt alternativ med tanke på lyftkapaciteten och smidigheten de erbjuder idag. Snabba och effektiva maskiner som underlättar materialhantering på er arbetsplats.

Kontakta Robin Pettersson för mer information.

Robin Pettersson
Områdesansvarig Maskiner
Lyft & Maskin